Božićne priredbe i darivanja djece

Božićne priredbe i darivanja djece   Mjesto održavanja Nadnevak Sat PŠ Lukač 23. prosinca 16:00 PŠ Turanovac 23. prosinca 17:00 PŠ Veliko Polje ..