Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lukač

    Javni uvid

    Obrazac_programa

    Program raspolaganja