Proračun općine Lukač

Proračun 2017.

  Proračun 2016.

   Proračun 2015.

    Proračun 2014.

     Proračun 2013.

      Proračun 2012.