Proračun općine Lukač

Proračun 2018.

  Proračun 2017.

   Proračun 2016.

    Proračun 2015.

     Proračun 2014.

      Proračun 2013.

       Proračun 2012.