Proračun općine Lukač

Proračun 2019.

  Proračun 2018.

   Proračun 2017.

    Proračun 2016.

     Proračun 2015.

      Proračun 2014.

       Proračun 2013.

        Proračun 2012.