Savjet mladih općine Lukač

Općinski savjet mladih Općine Lukač

Predsjednik: Robert Teskera

Zamjenik predsjednika: Matija Košutić

Članovi:

1. Josip Kučan
2. Mihael Stubičar
3. Marina Blažević
4. Nikola Tomaić
5. Alen Medved