Obavijest o podnesenom zahtjevu za prodaju polj. zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Lukač

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan
proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 419/3 u k.o. Dugo Selo Lukačko, oranica, površine 0,2259 ha, tržišna cijena iznosi 6.040,79 kn.

8 6 2015 Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu prodaje Općine Lukač