Poziv na dostavu ponude: Nabava komunalne opreme – kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada

Naručitelj, Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, 72831393291, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava komunalne opreme -kontenjera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Lukač