JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Lukač za 2016. godinu

U pripremi  je nacrt Proračuna Općine Lukač za 2016. godinu. S obzirom da nam je namjera u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih mještana , kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.

Pozivam sve mještane Općine Lukač da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Općine Lukač za 2016. godinu i aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Općine Lukač.

Rok za dostavu prijedloga je 10. studenog 2015.godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu: Općina Lukač, Lukač 50, 33406 Lukač, n/p načelnika ili poslati elektronskom poštom na adresu: opcina-lukac@opcina-lukac.hr.