Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 09.10.2015. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 30.10.2015. godine u 9:00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupiti će sljedeći kandidati:

Matea Pervan, Psunjska 4, Virovitica
Marijana Čordašev, Gornje Bazje 138, Gornje Bazje
Valentina Tovarović, Vladimira Nazora 13, Virovitica
Marina Prister Obrovac, Ivana Meštrovića 68, Virovitica
Marina Lacko, Trg Ante Starčevića 1, Virovitica
Vanja Dežmarić, Andrije Hebranga 32, Virovitica
Sandra Rukavina ZNG 13, Turanovac
Valentina Petrović, Lukač 135, Lukač

Testiranje će se provesti na sljedeći način:
–          pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni poziv,
–          provjera poznavanja rada na osobnom računalu,
–          razgovor s kandidatima

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12 i 19/13).
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 )

Načelnik
Đuro Bukvić