Obavijest za sufinanciranje analize tla poljoprivrednicima na području općine Lukač

Općina Lukač sufinancirati će troškove analize tla na području Općine Lukač u 2015. godini, te se pozivaju poljoprivrednici da se jave u Općinu Lukač, Lukač 50, radnim danom od 07-15 sati.

UVJETI ZA SUFINANCIRANJE

Sufinanciranje se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:

  • da se prebivalište odnosno sjedište korisnika nalazi na području Općine Lukač
  • da se poljoprivredno zemljište nalazi na području Općine Lukač

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za sufinanciranje mogu se podnositi najkasnije do 30. 11. 2015. godine, do 15,00 sati.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
2. Posjedovni list iz katastarske evidencije, za zemljište na kojem će se obaviti analiza tla (može i sa interneta)
3. Preslika osobne iskaznice
4. Račun o izvršenoj analizi tla iz 2015. godine

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač.

ZAHTJEV – Ssufinanciranje analize tla

NAČELNIK OPĆINE LUKAČ

Đuro Bukvić