Započela sanacija divljeg odlagališta otpada “Ribina” u Velikom Polju

Općina Lukač na čelu s načelnikom Đurom Bukvićem u petak, 30. listopada, započela je sa sanacijom divljeg odlagališta “Ribina” u Velikom Polju, na kojemu se otpad odlagao 15 godina. Na javnom natječaju posao je dobila tvrtka Prometgradnja iz Požege, a radovi bi trebali biti završeni u roku od 15 dana, kada će kontrolu sanacije obaviti Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti koji i sufinancira ovaj projekt. Vrijednost projekta je 500.000 kuna. Općina Lukač iz svog je proračuna izdvojila 300.000, a fond će sufinancirati projekt sa 200.000 kuna. Sanacijom ovog odlagališta općina Lukač riješila je sva divlja odlagališta na svom području, a na saniranom odlagalištu “Ribina” koji se nalazi 500-tinjak metara od rijeke Drave posadit će se park.

Galerija fotografija