Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 04.11.2015. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 23.11.2015. godine u 9:00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupiti će sljedeći kandidati:

Matea Pernar, Psunjska 4, Virovitica
Marina Poljak,Sv.Petra i Pavla 20, Podgorje

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

– pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni poziv,
– provjera poznavanja rada na osobnom računalu,
– razgovor s kandidatima

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

– Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12 i 19/13).
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 )

Načelnik:
Đuro Bukvić