U utorak, 15. prosinca sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač

U prostorijama Općine Lukač u utorak, 15. prosinca održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća na kojoj će, između ostalog, biti donesen rebalans proračuna za 2015. godinu, a donijet će se i odluka o proračunu općine za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Također, analizirat će se i donijeti odluka o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine, kao i odluka provedbenog plana unapređenja zaštite od požara. Početak sjednice je u 16 sati i 30 minuta.