Obavijest o podnošenju Zahtjeva za priključak na odvodni sustav

Obavještavaju se mještani naselja Gornje Bazje da će od sredine veljače 2016. godine, imati mogućnost priključka na sustav odvodnje. Zahtjev za priključak na odvodni sustav podnosi se u Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, uz sljedeću dokumentaciju:

• Dva izvoda iz katastarskog plana katastarske čestice koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu
• Izvadak iz zemljišne knjige, ne stariji od 6 mjeseci.
• Građevinska dozvola ili preslika podnesenog zahtjeva nadležnom tijelu za donošenje rješenja o izvedenom stanju
• Troškovi izdavanja posebnih uvjeta za priključak na kanalizaciju iznose 146,75 kn

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na broj: 033/721-845.