Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

U Društvenom domu Turanovac održat će se tečaj pod nazivom: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2016-07-00-03-10-0040).

Mjesto: Pavla Radića 5, Društveni dom Turanovac, 33406 Turanovac
Predavači: Marijan Lincmajer, Ivan Ključec, Ana-Marija Čajkulić, Željko Ferenc

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
15.03.2016. 09:00-14:15 100 100
16.03.2016. 09:00-14:15
17.03.2016. 09:00-14:15