STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LUKAČ DO 2020. GODINE

Općina Lukač provodi aktivnost izrade Strategije razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020. godine.

Izrada strategije se provodi u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Natječaj za prijavu navedenog ulaganja je bio raspisan od 11. ožujka do 11. svibnja 2015. godine. Općina Lukač je 23. travnja 2015. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijela Zahtjev za potporu pod ID brojem: 539641.

Nakon provedenih administrativnih kontrola Zahtjeva za potporu, Općina Lukač je dana 13. svibnja 2016. godine dobila Odluku o dodjeli sredstava kojom nam je dodijeljena potpora u iznosu od 86.875,00 kn, odnosno projekt je financiran u 100 %-tnom iznosu. Udio sufinanciranja projekta je 85% Europska Unija, a 15% Republika Hrvatska.

Strategiju razvoja Općine Lukač za razdoblje do 2020.godine izrađuje Tetida d.o.o. iz Varaždina. Nakon izrade strategije, potrebno je usvajanje dokumenta na sjednici Općinskog vijeća Općine Lukač.

Strategija razvoja Općine Lukač je središnji planski dokument koji određuje ključne razvojne ciljeve i prioritete u razvoju Općine za period do 2020. godine. Strategija daje prikaz trenutnog stanja, određuje ciljeve koji bi trebali biti postignuti do 2020. godine kao i način na koji će se ti ciljevi postići.

Svrha same razvojne strategije je u utvrđivanju razvojnih prioriteta, boljem shvaćanju okoline i mogućih utjecaja, brzini reagiranja i smanjenju troškova zahvaljujući planskom racionalnom pristupu, ali i usklađivanje lokalnih ciljeva s ciljevima na razini EU politika.

Navedeno ulaganje je sufinancirano sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).