Javni poziv – nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11, 22/13 i 54/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ broj: 04/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač objavljuje:

JAVNI POZIV

kojim Općina Lukač obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata.

Oznaka cesta su naselja:

BREZIK- lijevi i desni odvojak i prema pruzi
K.o.: Virovitica
K.č.: 3212, 9999/66, 359/16
Dugo Selo Lukačko-Gornjac i iza Praje, Kut
K.o.: Dugo Selo Lukačko
K.č.: 1526, 254, 877/4
Budrovac Lukački- lijeva strana, produžetak
K.o.: Budrovac Lukački
K.č.: 580/5
Terezino Polje- prema Dravi
K.o.: Gornje Bazje
K.č.: 830
Zrinj Lukački
K.o.: Gornje Bazje
K.č.: 986/31, 1120, 957/20, 1121/2, 989/34, 990/4
Gornje Bazje-prema Prodorini
K.o.: Gornje Bazje
K.č.: 1052/7, 1137/1, 9999/1, 9999/9
Kapela Dvor-Blatna ulica
K.o.: Turanovac
K.č.: 835/1
Turanovac-Branka Sabolića
K.o.: Turanovac
K.č.: 830

Službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač obilježili su granice zemljišta na kojem su izgrađene ceste u periodu od 29.08.2016. do 26.09.2016. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Roberta Kiša, predstavnika tvrtke „Geosistem“ d.o.o. iz Virovitice, Masarykova 14/1, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 05.10. 2016. godine u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, Lukač od 08:00 do 14:00 sati.

Pročelnica
Ana Oklopčić

Skip to content