Obavijest o III. Izmjeni i dopuni Prostornog Plana Općine Lukač

Općina Lukač je u postupku III izmjena i dopuna Prostornog plana , stoga sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13), pozivate se da najkasnije do 04.11. 2016. godine, dostavite zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svog djelokruga, a koji se odnose na izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lukač.
Ukoliko ne dostavite tražene zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da istih nemate, te će se u tom slučaju poštivati uvjeti prema važećim propisima.

Za sva pitanja slobodno nam se obratite u Općinu Lukač ili na tel: 033/739-126 Ana Oklopčić