POZIV za dostavu: Ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Lukač

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 ,79/09 i 49/11 ) i članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora u Općini Lukač ( Službeni vjesnik Općine Lukač br.8/12) Povjerenstvo dostavlja
POZIV
za dostavu Ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Lukač za razdoblje od listopada 2016. godine – travnja 2017. godine

1.Naručitelj radova
– Naziv: Općina Lukač
– Sjedište :Lukač, Lukač 50
– telefon: 033/739-126, telefaks: 033/739-076
– MB naručitelja: 2563347
– OIB: 72831393291

2. Predmet natječaja

obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Lukač . Navedeni radovi ugovaraju se za razdoblje od listopada 2016. godine – travnja 2017. godine.

poziv-za-dostavu-ponuda

potvrda-o-podmirenim-obvezama

obrazac-ponude-i-troskovnika

izjava