JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač za 2016. godinu od 11.12.2015. godine, načelnik Općine Lukač raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

– Referent – 3 polaznik/ca

Uvjeti:
1. Referent
– SSS – srednja stručna sprema ekonomskog smjera

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Lukač