Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 28.10.2016. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 11.11.2016. godine u 9:00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupiti će sljedeći kandidati:

Robert Teskera, Gornje Bazje 186
Jasmin Blažević, Gornje Bazje 156
Mateo Feketija, Ivana Gorana Kovačića 53, Turanovac
Adriana Kovačević, Kralja Petra Krešimira IV kbr.16, Virovitica

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

– pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni poziv,
– provjera poznavanja rada na osobnom računalu,
– razgovor s kandidatima

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

– Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12 ,19/13 i 137/15).
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 )

Načelnik:
Đuro Bukvić