Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Lukač za razdoblje od 2016. – 2021. godine

Dokumentacija