OPĆINA LUKAČ FINANCIRALA KUPOVINU DJEČJIH IGRALIŠTA VRIJEDNOSTI 432.400,00 KN

Nakon provedene četiri Javne nabave u tekućoj godini ( Nabava kamene mješavine za makadamske ceste, Adaptacija i dogradnja Društvenog doma u Turanovcu, Adaptacija Društvenog doma u Kapela Dvoru ) Općinsko povjerenstvo na zadnjoj koja je bila raspisana za kupovinu dječjih igrališta procijenjene vrijednosti 550.000,00 kn ( s PDV – om ), kao najpovoljnijeg ponuditelja izabralo tvrtku KOVA d.o.o. sa cijenom od 432.400,00 kn ( sa PDV-om ).

Kako je kod donošenja Proračuna Općine za 2017. godinu i obećao načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić kupljena je oprema za dječja igrališta u sve Mjesne odbore Općine Lukač u naselja Lukač, Brezik, Dugo Selo Lukačko, Veliko Polje, Terezino Polje, Gornje Bazje , Kapela Dvor i Turanovac dok je Mjesni odbor Budrovac Lukački identično dječje igralište dobio 2016. godine.

Kupovina opreme za dječja igrališta u sto postotnom iznosu financirana je iz Proračuna Općine Lukač za 2017. godinu. U sljedećih mjesec dana igrališta će biti postavljena na veliko zadovoljstvo najmlađih mještana Lukačke Općine.