UREĐENJE POLJSKIH – MAKADAMSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ

Općina Lukač posljednjih je godina u svim katastarskim općinama na svom području izgradila preko 25 km makadamskih cesta, trenutno se rješavaju imovinsko pravni odnosi, te se planira uz pomoć Europskih fondova krenuti u asfaltiranje tih cesta.

Zadnjih dana radi se na uređenju poljskih – makadamskih cesta sa odvodnim kanalima na području k.o. Budrovac Lukački te naselja Terezino Polje u dužini 2000 metara. Ugradit će se 5000 m3 kamenog materijala, procijenjena vrijednost materijala i radova iznosi 650.000,00 kn, koja će se u stopostotnom iznosu financirati iz Proračuna Općine Lukač.