Rekonstrukcija niskonaponske mreže u naselju Katinka u Terezinom Polju

U naselju Katinka koje se nalazi u sastavu Mjesnog odbora Terezino Polje, Općina Lukač, u tijeku su radovi na rekonstrukciji niskonaponske električne mreže. U sklopu radova zamijenit će se dotrajali drveni stupovi i postaviti novi betonski sa pripadajućom rasvjetom. Radove izvode HEP ODS Virovitica, Kograd Pitomača i Elektrocentar Petek iz Ivanić Grada. Završetkom ovoga vrijednog projekta sva naselja Mjesnog obora Terezino Polje imat će kvalitetnu i sigurnu električnu mrežu koja će zadovoljiti sve potrebe stanovništva i poduzetnika. (www.icv.hr, žž)