Obavijest mještanima: Porez na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE.
Uvođenjem Poreza na nekretnine, obveza komunalne naknade se ukida, ali NE i dug koji postoji.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

NEKRETNINE OPOREZIVANJA

– predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),
– nekretninom se smatra:

1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
3. garažni prostor,
4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu netto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti
OBRAZAC – PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

Obrazac je dostupan na Internet stranici www.opcina-lukac@opcina-lukac.hr ili u pisarnici Općine Lukač, a možete ga dostaviti osobno , mailom melita@opcina-lukac.hr ili putem pošte na adresu OPĆINA LUKAČ, LUKAČ 50,33406 LUKAČ, najkasnije do 31.08.2017. godine.

Za dodatne informacije mještani se mogu obratiti  službenicima  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač osobno ili putem telefona 033/739-126, svaki radni dan od 7,00-15,00 sati.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE ILI DOSTAVI NEPOTPUNE PODATKE,  OPĆINA LUKAČ ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANCIMA 56. I 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

ŠTO SVE TREBA ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE?

Upitnik