Javni poziv svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javih priznanja Općine Lukač

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Lukač („Službeni vjesnik“ broj 3/96, 2/99, 5/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Lukač upućuje

J A V N I P O Z I V svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javih priznanja Općine Lukač osobama zaslužnim za promicanje znanosti, umjetnosti, kulture, prosvjete, gospodarstva, zdravstva, športa, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u općini Lukač

1.Javna priznanja za koje se mogu uputiti prijedlozi su:

-zlatna plaketa grb Općine Lukač

-srebrna plaketa Općine Lukač

-zahvalnica Općine Lukač

-počasni građanin Općine Lukač

-povelja Općine Lukač

2. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja do 13.09.2017. godine

3. Prijedlog mora sadržavati:

– za koje priznanje pojedinca ili pravnu osobu predlažete ( Zlatna plaketa , Srebrna plaketa, Zahvalnica, Povelja, Počasni građanin općine Lukač) kao i razlog za dodjelu priznanja.
– podatke o podnositelju prijedloga,
– osobne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju ili fizičkoj osobi
-obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže priznanje,
-određenu dokumentaciju (npr. natjecateljski rezultati, obavljeni rad i slično).

4. Nepotpuni prijedlozi navedeni pod točkom 3. ovog Javnog poziva neće se razmatrati!

PRIJEDLOZI SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:

Općina Lukač
Odbor za dodjelu javnih priznanja
Lukač 50
33406 Lukač

PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA