Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Lukač između ostalog donesena je Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj iznose 3.729.000 kuna ili 36 posto od planiranog.

Obrazlažući to, načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić, istakao je najznačajnije prihode u tom razdoblju kao što su porez i prirez na dohodak u iznosu 1.050.000 kuna ili 61, posto, pomoć iz državnog proračuna u iznosu 950.000 kn ili 50 posto, dobivena sredstva iz državnog proračuna za aplikacijom izgradnje društvenog doma u Turanovcu u iznosu 400.000 kuna, zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 460.000 kuna i ostali prihodi, konstantno od komunalne naknade iznos je 250.000 kuna i od poslovnih prostora 55.000 kuna.

Načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić posebno je naglasio da prenesena financijska sredstva iz 2016. godine bila su u iznosu od 850.000 kuna ili ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci bili su 5.005.000 kuna ili 46 posto od plana.
Osim toga na sjednici je doneseno niz odluka, zaključaka i izvješća, među ostalim i izvješće o radu načelnika općine za razdoblje siječanj-lipanj 2017. koji je od strane vijećnika i jednoglasno prihvaćen.