Dan otvorenih vrata u Lovačkoj udruzi “Jastreb”

Povodom obilježavanja Dana Općine Lukač i njihovog zaštitnika blagdana svetog Luke, Lovačka udruga “Jastreb” orgasnizirala je u Lovačkom domu u Budrovcu Dane otvorenih vrata kako bi upoznala nazočne o radu ove vrijedne udruge koja broji 65 članova i djeluje na dvije lovne jedinice, Budrovac i lovne jedinice Gornje Bazje. Radi se oko cirka 7.500 hektara lovne površine s raznom divljači. Više o tome govorili su predsjednik udruge, ujedno i predsjednik lovne jedinice Gornje Bazje Stjepan Mikolčić i dopredsjednik udruge, ujedno predsjednik lovne jedinice Budrovac Stjepan Vošćak. Sve nazočne članove i ostale goste tom su prilikom pozdravili i obećali i daljnju dobru suradnju oko uređenja lovnih objekata i terena, načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Lukač Tomislav Živković. (www.icv.hr, bs)