Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lukač

Dana 29.rujna 2017.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave 2017/S 01K-0020188 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lukač. Rok za dostavu ponuda je do 6.11.2017.godine do 11,00 sati , a sva Dokumentacija za nadmetanje stavljena je raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim stranicama Općine Lukač.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

MAJSTORSKI ISPIT

PONUDA

TROŠKOVNIK

UGOVOR O KONCESIJI