POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dokumentacija za nadmetanje -nabava električne energije Općina Lukač

OPĆINA LUKAČ- popis OMM

OPĆINA LUKAČ- troškovnik