Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti

Sukladno javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom 23.01.2018. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 12.02.2018. godine u 8:00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pristupiti će sljedeći kandidati:

1.Vedrana Terihaj, Markovac 14, Novi Rezovac
2.Mihael Gobac, Stanka Vraza 28, Virovitica
3.Tomislav Kovač, Nikole Šubića Zrinskog 15, Virovitica
4.Tamara Povrženić, Gorana Reščića 43, Jugovo Polje
5.Martina Pleša, Mlinska 21, Slatina
6.Nikolina Balint, Mile Budaka 10, Virovitica
7.Ivana Drpić, Milana Nikolića 44, Virovitica
8.Marko Magdić, Bačevac 33
9.Monika Matej,Štriblova 62, Budakovac
10.Matej Rajnović,Sv.Trojstva 87, Milanovac
11.Ivan Meršić,Štriblova 12, Budakovac

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

– pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan javni poziv,
– provjera poznavanja rada na osobnom računalu,
– razgovor s kandidatima.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

– Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12 ,19/13 ,137/15 i 123/17).
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( ” Narodne novine” br. 86/08 ,61/11 i 04/18 )