POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač objavljuje

P O Z I V  ZA  JAVNU RASPRAVU

U periodu od 16.veljače 2018.godine do 16.ožujka 2018. godine stavlja se na javni uvid Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Lukač za razdoblje 2018. – 2023. godine.
Nacrt Plana bit će izložen svakog radnog dana u vremenu od 08,00 -14,00h, od 16.veljače do 16. ožujka 2018. godine u vijećnici Općine Lukač.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, vezani isključivo za predmet Nacrta Plana, mogu se dostaviti poštom, na adresu:

OPĆINA LUKAČ
Jedinstveni upravni odjel
Lukač 50

ili putem e-maila ana@opcina-lukac.hr najkasnije do isteka posljednjeg dana javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzimati u razmatranje i pripremu izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom opcine Lukac 2018.