LAG „Virovitički prsten“ objavio 1. Natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten” objavila je 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. za Tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 1.563.492,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 HRK.

Isplata javne potpore vršit će se u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine, odnosno isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za Tip operacije 6.3.1.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 10. travnja 2018. od 12:00 sati do 10. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj Natječaj, LAG „Virovitički prsten“ održat će šest informativnih radionica. Raspored održavanja radionica bit će objavljen na internetskoj stranici Lokalne akcijska grupe „Virovitički prsten“. Tekst 1. LAG Natječaja sa svim obrascima i prilozima objavljen je na www.lagvip.hr/lag-natjecaji. (lagvip.hr)