Za rad udruga općina Lukač osigurala 250.000 kuna

Na temelju prijava na javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja sporta, kulture i društvenih djelatnosti od interesa za općinu i njihovom financiranju iz proračuna, Općina Lukač je donijela odluku o odobravanju isplate financijskih sredstava za njihov rad. S tim u vezi načelnik općine Đuro Bukvić u prostorijama općine potpisao je ugovore s predsjednicima udruga o njihovom financiranju.

-Na raspisani natječaj ukupno se javilo 14 udruga od kojih 8 sportskih, 3 iz društvenih djelatnosti i 3 iz područja kulture. Ovim putem izražavam žaljenje što se na natječaj nisu javile i neke od županijskih udruga, koje imaju članove na području općine Lukač, no nadam se da ćemo zajednički pronaći način da i njima na neki način financijski pomognemo – naglasio je načelnik Đuro Bukvić dodavši da je za 14 udruga u općinskom proračunu osigurano 250.000 kuna.