Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta

Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta kao dio stimuliranja nataliteta na području Općine, ostvaruju sve obitelji na području općine Lukač bez obzira na socijalni status, za svako novorođeno dijete. Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti iznos od 1.500,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče. U slučaju rođenja blizanaca ili više djece, roditelju će se dodijeliti iznos od 1.500,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče za svako dijete pojedinačno. Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka ima roditelji, samohrana majka ili otac , posvojitelj s prebivalištem na području Općine Lukač uz podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane potpore Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 6. mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.