Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lukač

Općina Lukač izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lukač. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 15. svibnja do 29. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, 33 406 Lukač.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Lukač u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Lukač, Lukač 50, 33 406 Lukač, zaključno sa 29. svibnjem 2018. godine.

WEB LINK: http://gis.opcina-lukac.hr

Obrazac_Programa

Program raspolaganja