OPĆINA LUKAČ ZAPOSLITI ĆE 14 OSOBA U JAVNI RAD

Općina Lukač u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ove godine provodi Mjere aktivne politike zapošljavanja na Programu javnih radova, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. 14 osoba zaposliti će se na revitalizaciji javnih površina, na vrijeme od 6 mjeseci. Prihvatljive ciljane skupine su: stariji od 50 godina na evidenciji dulje od 6. mjeseci, osobe na evidenciji nezaposlenih 3 i više godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji ,korisnici zajamčene minimalne naknade, Romi, roditelji s 4 i više malodobne djece osobe kategorizirane kao teže zapošljive, privremeno nezapošljive…

Detalji se nalaze na linku: http://mjere.hr/mjere/javni-rad/

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 16. svibnja 2018. godine, a rok za prijavu je do 23. svibnja 2018. godine. Pozivamo sve koji ispunjavaju uvjete ciljane skupine da se prijave u Općinu Lukač, Lukač 50, svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati.

P R I J A V N I C A