OPĆINA LUKAČ KREĆE SA IZGRADNJOM DRUŠTVENOG DOMA U BUDROVCU LUKAČKOM

Nakon završetka postupka javne nabave, na koju su pristigle dvije ponude kao najpovoljniji ponuditelj za I. fazu izgradnje Društvenog doma u Budrovcu Lukačkom izabran je Zidarski obrt „ ŠKELJKA „ iz Brezika. Ukupna vrijednost I faze radova je 957.760,78 kuna sa 400.000,00 kuna Projekt će sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU ostatak iznosa od 557.760,78 kuna osiguran je u Proračunu Općine Lukač. Realizacijom ovog projekta osigurati će se bolji i kvalitetniji uvjeti rada za mnoge Udruge kako iz naselja Budrovac Lukački tako i iz ostalih naselja Općine Lukač, te će se poboljšati kvaliteta društvenog života mještana naselja Budrovac Lukački i cjelokupnog lokalnog stanovništva.