Raspisan je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini

Na stranicama Ministarstva poljoprivrede raspisan je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave.

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
b) kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
d) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave se zaprimaju od 14.08.2018. do 24.09.2018. godine.

Više informacija s cjelokupnom dokumentacijom Natječaja dostupno je na stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2018-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina).

Za sva pitanja i pomoć možete se obratiti Razvojnoj agenciji VIDRA u Virovitici.