Iskoristite državnu subvenciju za prvih pet godina otplate kredita

Od danas, 3. rujna 2018. mladi se ponovo mogu prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 76/17).  

Ministar Predrag Štromar i državni tajnik Željko Uhlir jutros su u prostorijama APN-a prisustvovali zaprimanju prvih zahtjeva. “Dolaze sretni dani za više od dvije tisuće obitelji koje će u slijedećih nekoliko dana predati svoje zahtjeve i, ukoliko su kompletirani, dobiti subvenciju na stambene kredite i osigurati svoj novi dom”, izjavio je Štromar u sjedištu APN-a.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17 definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti  i to: 

Dokumentacija: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita predaje se u odabranoj kreditnoj instituciji odnosno banci u kojoj se i podiže stambeni kredit. Zahtjev mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Građani uz zahtjev, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilažu:

  • presliku osobne iskaznice
  • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita ili presliku troškovnika radova izgrađenog na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje u slučaju izgradnje kuće,
  • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti, ili akta za građenje u slučaju izgradnje kuće,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom u slučaju invaliditeta člana kućanstva,
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijenskotehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.
Ove godine u natječaju sudjeluje 12 banaka, a kamatne stope koje su ponudile za kredite kreću se od najnižih 3,12 posto, koje je ponudila HPB, do najviše mogućih 3,75 posto, koje su ponudile Erste i Zagrebačka banka – za kredite i u kunama i u eurima. 

Primjeri obrazaca za subvenicioniranje stambenih kredita

Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju, koje mu je dostavila odabrana kreditna institucija, utvrdi da su za to ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. U obiteljima koje su sudjelovale u prošlom natječaju do sada rodilo više od 250 djece. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građane, osim 2018., raspisati i 2019. i 2020. godine.