JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE OPĆINE LUKAČ za pedagošku godinu 2018./ 2019.

Temeljem članka 23. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08. i 90/10.) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE OPĆINE LUKAČ za pedagošku godinu 2018./ 2019.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač za djecu rođenu od 1. 4. 2012. godine do 31. 3. 2013. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe. Program predškole obveza je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Pohađanje predškole je besplatno te će se odvijati od 1. listopada 2018. do 31. svibnja 2019. godine u prostorima PŠ Lukač.

Upis u Program predškolskog odgoja i naobrazbe Općine Lukač obavit će se na prvom roditeljskom sastanku koji će se održati 26. rujna 2018. godine u 16.00 sati u prostorijama Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje. U slučaju nemogućnosti dolaska na roditeljski sastanak molimo kontaktirati tajništvo škole na telefonski broj 033/786-150.

Uz zahtjev koji se popunjava na roditeljskom sastanku potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– presliku osobnih iskaznica roditelja