OBAVIJEST O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ

Na području Općine Lukač dimovodni objekti, sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi, moraju se čistiti u slijedećim rokovima:

– Dimnjaci kao dimovodne cijevi podliježu obvezi čišćenja jedanput mjesečno u vremenu od 01. listopada do 31. svibnja, ako se za loženje upotrebljavaju kruta goriva ili ulje, a na plinovita goriva jednom u sezoni ako su u uporabi.
– Tvornički dimnjaci, parni kotlovi i dimovodne cijevi, odnosno dimovodni kanali čiste se jedanput svaka dva mjeseca tijekom rada, a generalno čišćenje ovih objekata obavlja se prilikom svakog re-monta.
– Ložišta koja se lože zemnim plinom i njihovi dimnjaci (izuzev sobnih peći) podliježu čišćenju svaka dva mjeseca u razdoblju od 01. rujna do 30. svibnja.
– Dimnjaci, dimovodni kanali i peći centralnog ili etažnog grijanja privrednih subjekata čiste se za vrijeme uporabe 2 puta mjesečno, ako koriste kruto gorivo ili ulje, a svaka dva mjeseca ako koriste plin.
– Sabirališta čađi u dimnjacima čiste se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Radi redovnog čisćenja i kontrole dimovodnih objekata stanovnici Općine Lukač dužni su ovlaštenom dimnjačaru dati točne podatke o broju i vrsti dimovodnih objekata, te mu omogućiti pristup tim objektima.

Obveznici davanja na čišćenje dimovodnih objekata NE SMIJU sprječavati pristup ovlaštenom dimnjačaru do mjesta dimovodnih objekata niti ga smetati u vršenju njegovih poslova.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik dimovodnih objekata i druge osobe koje sprječavaju ili na bilo koj način ometaju rad dimnjačarskih službi ili ne provode propisane protu požarne i preventivne mjere, dimnjačar je dužan prijaviti tijelu nadležnom za komunalne poslove i inspekciji za zaštitu od požara radi poduzimanja određenih sankcija.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pojedinac ako onemogućava redovno čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, ako sprečava pristup dimnjačaru do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata i ako ne isplati naknadu za dimnjačarske usluge.

Molimo Vas da omogućite pristup dimnjačaru ,u vršenju njegovog posla,jer to je zakonska obveza, koja se mora provoditi .