Radovi na kući oproštaja u Zrinju Lukačkom

Na Mjesnom groblju u Zrinju Lukačkom , na zgradi mrtvačnice izvršeni
su radovi na izmjeni dotrajale drvene stolarije novom PVC stolarijom.
Projekt je u sto postotnom iznosu financiran iz Proračuna Općine Lukač.