OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE UDRUGA

Sukladno odredbama članka 11. Stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i odredbama članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lukač („Službeni vjesnik Općine Lukač“ br. 1/17.), Načelnik Općine Lukač daje slijedeću

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNIH NATJEČAJA

Tekst javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna Općine Lukač u 2019. godini s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljeni su 18. siječnja 2019. godine na službenoj internet stranci Općine Lukač www.opcina-lukac.hr ( NATJEČAJI) i na Internet stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se preporučeno,osobno s naznakom „Prijava na Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području sporta za 2019. godinu”, za udruge iz područja kulture za 2019.godinu i za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području Civilnog društva za 2019. godinu.

Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Lukač,Lukač 50, 33406 Lukač do 17.02.2019. godine.