OPĆINA LUKAČ – ODLIČNA SURADNJA SA ŽUPOM SV.LUKE IZ LUKAČA

Početkom kalendarske 2019. godine nastavljena je odlična suradnja između Općine Lukač na čelu sa načelnikom Đurom Bukvićem i upraviteljem Župe Sv. Luke Evanđelista iz Lukača vlč. Mariom Mesićem te je Općina Lukač iz svog Proračuna za 2019. godinu financirala kupovinu novog razglasnog sustava za potrebe Crkve Dobrog pastira u Gornjem Bazju.

Općina Lukač svake godine iz svog Proračuna izdvaja značajna financijska sredstva za potrebe Župe, između ostalog financirala je uvođenje plinskog centralnog grijanja, kupovinu novog razglasa, dovršetak mramornog oltara, kao i elektrifikaciju zvona na Crkvi u Lukaču.

Uz administrativnu pomoć Općine, Župa se prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa projektom izmjene stolarije na Kapeli Gospe Snježne u Turanovcu, te su Župi odobrena sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna dok je razliku sufinancirala Općina, stolarija će na Kapeli u Turanovcu ukoliko to dozvole vremenski uvjeti biti postavljena do kraja siječnja tekuće godine, tokom godine Općina Lukač sa svojim javnim radovima održava sve „ zelene „ površine oko sakralnih objekata na području Općine.

Kraj kalendarske 2018. godine, već tradicionalno je završen zajedničkom organizacijom Božićne humanitarne predstave u Društvenom domu u Gornjem Bazju„ Božić bez čovjeka „ te Božićnim koncertom u župnoj Crkvi u Lukaču.