SASTANAK S PREDSJEDNICIMA MO I UDRUGA Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač

U vijećnici Općine Lukač danas (četvrtak) je održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač.

Na Dnevnom redu bilo je usvajanje skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća, donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Lukač, donošenje Odluke o komunalnoj naknadi te donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

KOMUNALNA NAKNADA OSTAJE ISTA, A SVAKI NOVI PODUZETNIK NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ BIT ĆE “NAGRAĐEN”

-Između ostalih točaka dnevnog reda danas su na Općinskom vijeću donešene tri bitne odluke. Prva je odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Lukač, a pošto Općina Lukač nema smještajnih jedinica i kampova, sukladno zakonu uzeli smo najmanji koeficijent, a to je 150 kuna po krevetu – istaknuo je načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić.

Što se tiče komunalne naknade, Općina Lukač je dosada imala najnižu komunalnu naknadu, kako prema svojim gospodarstvenicima tako i prema svojim mještanima.

-U tom segmentu, komunalna naknada po nekim novim koeficijentima i zonama u kojima je, neće se mijenjati što se tiče samog konačnog iznosa, tako da će ostati u onim iznosima u kojima je bila i dosada. Novost je ta da se neće plaćati dva puta, već četiri puta godišnje – rekao je Đ. Bukvić.

-Što se tiče komunalnih doprinosa također ostaje sve po starom, a svaki poduzetnik koji dolazi na područje Općine Lukač i otvori barem jedno radno mjesto bit će 100 posto oslobođen svih obveza plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade u periodu koji dolazi – kazao je načelnik Bukvić.

ODRŽAN I SASTANAK S PREDSJEDNICIMA MJESNIH ODBORA I UDRUGA SA PODRUČJA OPĆINE LUKAČ

U sklopu 16. sjednice Općinskog vijeća, načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić i predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković održali su sastanak s predsjednicima Mjesnih odbora i udruga s područja Općine Lukač.

Tema sastanka bili su Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području sporta, kulture i Civilnog društva za 2019. godinu te nastup na sajmu Viroexpo koji će se održati od 15. – 17. ožujka u Virovitici.

– Moram naglasiti da su svi kapitalni projekti koji su “donijeti” zapravo već i krenuli. Ovih dana ćemo raspisati natječaj za Dječji vrtić u Gornjem Bazju, investicije vrijedne 5,5 milijuna kuna s porezom na dodanu vrijednost. Što se tiče Druge faze doma u Budrovcu, u tijeku je javna nabava, a očekujemo tu priču privesti kraju u sljedećih 30 do 60 dana. Radi se i kompletna adaptacija malog Mjesnog doma u Ritu, a ta investicija mora biti gotova u sljedećih dvadesetak dana – poručio je Bukvić.

Ukupna planirana vrijednost raspisanih javnih natječaja za financiranje u 2019. godini je 387.000 kuna koje su osigurane u Proračunu Općine Lukač za 2019. godinu. Udruge su dužne prijedloge svojih projekata i programa dostaviti na adresu Općine Lukač do 17. veljače 2019. godine, a natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Općine Lukač.

Između ostalog dogovoreno je sa predsjednicima Mjesnih odbora da su u toku godine dužni organizirati određena događanja u svojim Mjesnim odborima koje će Općina Lukač financijski i organizacijski poduprijeti.

-Minimum je nekih sedam do deset velikih događanja na području općine u kalendarskoj godini, a već 9. veljače imamo gostovanje teatra u Gornjem Bazju sa predstavom “Dimnjačar”. U planu su obavezno i dva velika koncerta na otvorenom, jedan za Dan državnosti, a drugi za Dan općine Lukač. Planiramo i općinsko kolinje koje smo tradicionalno imali svake godine – zaključio je Đuro Bukvić.