Započela edukacija za gerontodomaćice kroz projekt Zaželi “Žene iz Lukača žele posao”

U vijećnici Općine Lukač u utorak je započela edukacija za šest gerontodomaćica. Edukacija se provodi u sklopu projekta “Žene iz Lukača žele posao” kroz program “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Projekt je financiran sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Nakon što prođu edukaciju, svaka od žena brinuti će o minimalno sedam korisnika.

Stručno osposobljavanje za zvanje gerontodomaćice provodi Pučko otvoreno učilište Aspekt iz Virovitice. Edukaciju u trajanju od 32 radna dana, voditi će doktor Tomislav Ružić i glavna medicinska sestra Emilija Jančevski. Sam program osmišljen je tako da se provodi u dva dijela. Prvi dio je teorijski dio nastave koji će trajati 22 radna dana i jedan dio praktičnih vježbi. Drugi dio je stručna praksa koji će trajati 10 radnih dana. Kroz projekt ” Žene iz Lukača žele posao”, šest gerontodomaćica, nakon osposobljavanja, skrbiti će o četrdesetak starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Lukač. (www.icv.hr)