Na 19. sjednici Općinskog vijeća potvrđen suficit u 2018. godini od 1,8 milijuna kuna

U vijećnici Općine Lukač danas (četvrtak) je održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač. Između svih točaka Dnevnog reda, kojih je bilo 32, poseban naglasak stavljen je na obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lukač za 2018. godinu.

Nazočnima su se obratili načelnik općine Lukač Đuro Bukvić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Lukač Tomislav Živković.

– Osnovni prihodi u 2018. godini bili su u iznosu 9.400.000 kuna. Najveći prihodi su od poreza i prireza te fiskalnog izravnanja u iznosu od 6.000.050 kuna. To je upravo ona porezna reforma koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine, a pokazalo se itekako učinkovitim te nam je povećalo proračun i više nego duplo – naglasio je načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić.

Među ostalim prihodima treba izdvojiti i prihode od: javne površine, prometa nekretnina i porezne potrošnje otprilike 300.000 kuna, zatim pomoć iz Državnog proračuna i Europske unije u iznosu 1.500.000 kuna, a to su oni programi za koje je Općina Lukač aplicirala Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU: Dom u Breziku 400.000 kuna, adaptacija doma u Breziku (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja) 200.000 kuna, HZZ 353.000 kuna za stručno osposobljavanje i javne radove i naravno iz Državnog proračuna 45.600 kuna za isplatu ogrjeva za mještane koji su na socijalnoj pomoći. Svakako treba spomenuti i program “Zaželi” u iznosu 489.000 kuna.

-Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 1.280.000 kuna, od toga bi izdvojio najveći prihod od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodari Općina Lukač, u iznosu 930.000 kuna, a svakako moram naglasiti da smo taj iznos sukladno zakonima vratili nazad u poljoprivredu, kroz izgradnju novih makadamskih puteva i kroz sve one programe koje smo imali, a koji su namjenjeni za financiranje, odnosno utrošak sredstava iz zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – istaknuo je načelnik Bukvić.

Što se tiče rashoda, ostvareni su u 85%-tnom iznosu. Najvažniji rashodi odnose se na kapitalne investicije, a treba izdvojiti izgradnju Društvenog doma u Budrovcu Lukačkom u iznosu 1.120.000 kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo 400.000 kuna, dok je 720.000 kuna išlo iz Proračuna Općine Lukač, zatim adaptacija doma u Breziku 335.000 kuna, od kojih je Ministarstvo graditeljstva sufinanciralo 190.000 kuna, dok je ostatak išao iz Proračuna Općine Lukač. Tu je i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu 65.000 kuna, u 100%-tnom iznosu iz sredstava Općine Lukač, projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića 65.00 kuna, izrada projekata i stručnih nadzora tijekom kalendarske godine u iznosu 100.000 kuna te investicijsko održavanje objekata u iznosu 200.000 kuna.

-U 2018. godini smo kroz razno razne programe, projekte i aktivnosti financirali kulturu sa 185.000 kuna, školstvo sa 250.000 kuna, socijalu sa 170.000, civilno društvo 35.000, šport 540.000 kuna, poticanje poljoprivrede i gospodarstva u iznosu 1.400.000 kuna, zaštitu i spašavanje 230.000 kuna i održavanje komunalne infrastrukture, u koju spadaju javna rasvjeta, ceste, putevi, groblja i sve ono što je pod ingerencijom jedinice lokalne samouprave, u iznosu od 2.500.000 kuna. Treba još spomenuti i zaštitu okoliša u iznosu 76.000 kuna te zdravstvo u iznosu 200.000 kuna – rekao je Đ. Bukvić.

Općina Lukač jedna je od onih općina koje su solventne i redovno podmiruju svoje obveze koje imaju, a rok plaćanja je 24 sata. Istog trenutka kada izvođači radova odrade svoj posao i budu ovjereni od strane nadzornih inženjera te predsjednika MO, u roku 24 sata Općina Lukač plaća te račune.

– Za kraj moram naglasiti da je višak prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće u sljedećem razdoblju 1,8 milijuna kuna. Na dan 1. siječnja 2019. godine, odnosno 31. prosinca 2018. godine, na žiro računu Općine Lukač bilo je 1.801.200 kuna, što je suficit kalendarske 2018. godine – zaključio je načelnik Bukvić. (www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)