Operativni plan provođenja sustavne deratizacije općine Lukač (proljetni tretman)

Operativni plan deratizacije – PREGLEDAJ