NAJVEĆI PRORAČUN U POVIJESTI OPĆINE LUKAČ Načelnik Bukvić: Sada možemo aplicirati na sve moguće projekte

U vijećnici Općine Lukač jučer (četvrtak) je održana 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač. Nazočnima su se obratili načelnik općine Lukač Đuro Bukvić i predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković. Između deset točaka dnevnog reda, poseban naglasak stavljen je na prvi rebalans proračuna Općine Lukač za 2019. godinu.

-Moram naglasiti da se ukupni proračun Općine Lukač u rashodnoj strani ove godine, sa ovim rebalansom popeo na 21 milijun kuna. Svakako treba reći da se od toga 6.953.000 kuna odnose na one prihode koji su najizdašniji, a to su prihodi s osnove poreza i prireza na dohodak, što znači da je povećanje samih tih prireza otprilike 30 posto – rekao je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

Tu je upravo riječ o odluci Vlade RH koja je stupila na snagu 1. siječnja 2017. godine, prema čijoj stavci se proračun Općine Lukač puni “punim plućima.”

– Moram se nadovezati s projektima koje provodi Općina Lukač. Tu je europski projekt Program Zaželi vrijedan 1.250.000 kuna, od čega smo 500.000 kuna već aplicirali, zatim za našu socijalu ogrjev na drva 50.000 kuna, aplicirali smo prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 200.000 kuna za Dom u Dugom Selu Lukačkom, također smo aplicirali za sportski dom Turanovac preko LAG-a vrijedan 550.000 kuna, nogostup općine Lukač gdje se nadamo da će biti sufinanciran s nekih 400 do 500 tisuća kuna, dok će ostatak biti financiran iz proračuna Općine Lukač te svi oni ostali manji projekti koji idu direktno iz proračuna – naglasio je Đ. Bukvić.

Višak sredstava iz 2018. godine, koji iznosi 1.800.000 kuna, bit će raspoređen po odluci o raspodjeli samih rezultata poslovanja u tekućoj godini. U ukupnim rashodima za prvi rebalans, načelnik se dotaknuo najbitnijih investicijskih ciklusa tj. javnih nabava.

– To je obnova općinske zgrade i sportskog doma u iznosu 1.200.000 kuna, izgradnja doma u Budrovcu Lukačkom – druga i treća faza završno iz proračuna općine Lukač u stopostotnom iznosu 1.200.000 kuna, zatim izgradnja Dječjeg vrtića u Gornjem Bazju sa pristupnom cestom u iznosu 5.200.000 kuna od strane Ministarstva poljoprivrede i fondova EU, adaptacija doma Dugo Selo Lukačko s opremanjem 600.000 kuna, adaptacija doma Rit 270.000 kuna te već odrađeni projekti, među kojima su adaptacija mrtvačnice u Gornjem Bazju 100.000 kuna, izgradnja šetnice 150.000 kuna, izgradnja nogostupa Lukač – druga strana 1.100.000 kuna, energetska obnova Sportskog doma Gornje Bazje, opremanje Sportskog doma Turanovac, izgradnja tribina i navodnjavanje igrališta Nogometnog kluba Lukač 05 – rekao je Bukvić.

Jedan od najbitnijih projekata za 2020. godinu je zasigurno kanalizacija na relaciji Kapela Dvor-Turanovac-Bušetina-Okrugljača s jedne strane te s druge strane od Dugog Sela i Bačevca prema Gradini, na kolektor u Suhopolju. Što se tiče ostalih infrastrukturnih projekata, treba izdvojiti izgradnju svih nogostupa kompletno u naseljima općine Lukač te izgradnju mrtvačnice u Ritu.

-Proračun Općine Lukač nikad do sada nije bio ovakav, ovih 21 milijun kuna najviše je u povijesti. Ovo je već ozbiljan proračun, s kojim možemo aplicirati na sve moguće projekte koji budu raspisani s osnove fondova EU gdje je potrebna participacija. Općina Lukač je spremna da svaki projekt sufinancira sa 10, 15, 20 ili 30 posto. Želim još jednom reći da je Općina Lukač jedna od onih općina koja veliki dio daje prema svojim gospodarstvenicima, a sve njih smo i ove godine oslobodili 100 posto plaćanja vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i svih onih davanja na području naše općine kada dolaze ovdje, grade i otvaraju nova radna mjesta – zaključio je Bukvić. (www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)